í invitame a un vino !

ardo batera gonbida nazazu !

Invite me to a wine !

  

  

  

 

Te gusta el vino....                                                            

ardoa gustatzen zaizu...                                                    

you like wine...                               

                                    me gusta el vino...

                            ardoa gustatzen zait...

            I like wineůI like wineů

 

┐te gusta esta app ?                                        

app hau gustatzen zaizu ?                                      

Do you like this app?                            

          

                

┐me invitas a un vino? :

ardo batera gonbidatzen al nauzu? :

will you invite me to a wine? :

 


Si un vino te parece poco... (decide):

Ardo bat gutxi iruditzen bazaizu ... (erabaki):         

If a wine's not enough ... (choose):
  dastagarri.com

www.dastagarri.com